top of page

“ท็อป วราวุธ” รมว.พม. ร่วมเปิดงาน “CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน”ลุยต่อต้านความรุนแรงและการบูลลี่ กับกิจกรรม “BuddyThai โดนบูลลี่ มาหาบัดดี้” โรงเรียนสงวนหญิงเมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “BuddyThai โดนบูลลี่ มาหาบัดดี้” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันอารมณ์ และมอบทักษะการรับมือกับปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียนและในโลกออนไลน์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  


ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการตระหนักรู้ถึงปัญหาความรุนแรง การรับรู้แนวทางการช่วยเหลือหรือช่องทางการแจ้งเหตุเมื่อเกิดความรุนแรง ตลอดจนความสำคัญของสุขภาพจิตที่ดีในเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นผู้พัฒนาประเทศชาติในอนาคต 


นายวราวุธยังกล่าวต่ออีกว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนที่มีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาความรุนแรง การถูกกลั่นแกล้งทั้งในโรงเรียนและในโลกออนไลน์ รวมถึงยังมีทักษะในการป้องกันตนเองอีกด้วย พร้อมกับฝากข้อความให้แก่เด็กๆ ว่า “จะรักใครต้องรักตัวเองให้เป็นก่อน”


นอกจากนี้ทางโครงการได้เชิญนายจักรกฤต โยมพยอม หรือ ครูทอม เข้ามาร่วมพูดคุยถึงประเด็นปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกในเด็กและเยาวชน ซึ่งนับวันยิ่งเป็นปัญหาร้ายแรงในสังคม การที่เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักช่องทางการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์การถูกกลั่นแกล้งรังแก (Bully) จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง 


โดยแอปพลิเคชัน “BuddyThai” เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และกรมสุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนและวัยรุ่นราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่โดนรังแกหรือโดนบูลลี่ในโรงเรียนและโดนบูลลี่ผ่านโซเชียลมีเดีย และเพื่อบรรเทาปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสังคมไทย________________________________________

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

โทร : 02-0330104

Facebook page : BuddyThai App IG : BuddyThaiApp Tiktok : Buddy.ThaiApp

Comments


bottom of page