top of page

“Buddy Thai” ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการเด็กและเยาวชน “9 ปี ดย. ร่วมสร้างเด็กและเยาวชน เป็นพลเมืองคุณภาพ” ณ กระทรวงพม.วันนี้ (6 มี.ค. 67) นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “มหัศจรรย์วันปิดเทอม ให้ทุกวันเป็นวันของเด็ก : Magichild Fest Every day is Children’s day” ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมีผู้บริหารพม. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในงานดังกล่าว


โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน เพื่อลดปัญหาความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปิดเทอม ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ทั้งนี้ ในงานมีบูธกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ให้ร่วมเล่นเกมสนุกสนาน 


บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน “Buddy Thai” แพลตฟอร์มช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่โดนบูลลี่ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดบูทกิจกรรมในลานเรียนรู้ เพื่อรณรงค์ยุติปัญหาการกลั่งแกล้งรังแก (Bully) ทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่น่าวิตกกังวลในสังคมไทยเป็นอย่างมาก เพราะการกลั่นแกล้งรังแกไม่ได้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังสามารถเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียได้เช่นกัน 


ปัจจุบัน แอปพลิเคชัน “BuddyThai” เปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานแล้วผ่าน Apple Store และ Google Play สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.buddy4thai.com หรือ Facebook BuddyThai AppComments


bottom of page