top of page

TTA Group ร่วมกับ พม. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ เพจ Because We Care จัดกิจกรรม “BuddyThai โดนบูลลี่ มาหาบัดดี้” ภายใต้โครงการ “CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน” ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์“หลายๆ คนอาจจะมองจากภายนอกว่าเราเป็นคนที่เข้มแข็ง แต่เราไม่มีทางรู้เลยว่า ความจริงแล้วเราอาจจะมีปัญหาที่ไม่สามารถบอกใครได้ เราเลยสร้างเปลือกข้างนอกเพื่อให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนที่เข้มแข็ง การที่มีแอพพลิเคชัน BuddyThai จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่ทำให้เรากลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น และไม่ต้องพยายามเป็นคนที่เข้มแข็งตลอดเวลา”


เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “BuddyThai โดนบูลลี่ มาหาบัดดี้” ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 แล้วโดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. หญิง ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานพิธีเปิด


จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือการร่วมกันปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนตระหนักรู้เรื่องพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแก  (Bully) การรู้เท่าทันอารมณ์ และการป้องกันการกระทำความรุนแรงในทุกมิติ รวมถึงส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักช่องทางการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์การถูกกลั่นแกล้งรังแก (Bully) ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชัน “BuddyThai”  


กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เปรียบเสมือนเวทีสนทนาเพื่อถกประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบูลลี่รังแกในสังคมไทย ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาร้ายแรงในปัจจุบัน ในการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและแขกรับเชิญมากมาย อาทิ คุณหริสวรรณ ศิริวงศ์ Managing Director ของแอปพลิเคชัน BuddyThai คุณเป็นต่อ จีรภัทร พิมานพรหม อดีตสมาชิกวง LAZ1 และคุณภูเขา พิชฌ์พสุภัทร วงศ์อำไพ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เจ้าของช่อง Poocao Channel เข้ามาร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์และแลกเปลี่ยนวิธีรับมือกับการบูลลี่


โดยแอปพลิเคชัน “BuddyThai” เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และกรมสุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนและวัยรุ่นราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่โดนรังแกหรือโดนบูลลี่ในโรงเรียนและโดนบูลลี่ผ่านโซเชียลมีเดีย และเพื่อบรรเทาปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสังคมไทย


แอปพลิเคชัน “BuddyThai” มีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อเป็นที่ปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ 3 ประการ คือ

  1. ปุ่มขอคำปรึกษากับนักจิตวิทยา เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถกดปุ่มนี้เพื่อติดต่อสายด่วน 1323 ของกรมสุขภาพจิต หรือเลือกแชทกับนักจิตวิทยาผ่านเพจเฟซบุ๊คของกรมสุขภาพจิต, ผ่านนักจิตวิทยาและอาสา LoveCare Station ของมูลนิธิแพธทูเฮลท์และผ่านเพจเฟซบุ๊คของ BuddyThai App 

  2. แบบประเมินตนเองด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) รวมถึงมีชุดความรู้และแบบฝึกหัดทักษะการใช้ชีวิต ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ว่าจะต้องรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อโดนบูลลี่ พร้อมมีคำแนะนำดีๆ จากนักจิตวิทยาที่เชื่อถือได้

  3. Mood Tracking ระบบบันทึกข้อมูลอารมณ์ในแต่ละวัน โดยเด็กและเยาวชนสามารถเข้ามาบันทึกอารมณ์ของตัวเองได้ทุกวัน ข้อมูลอารมณ์จะบันทึกเป็นสถิติรายสัปดาห์และรายเดือน ทำให้คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าเด็กและเยาวชนคนไหนอยู่ในสภาวะเครียด ซึมเศร้า หรือมีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย________________________________________

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

โทร : 02-0330104

Facebook page : BuddyThai App IG : BuddyThaiApp Tiktok : Buddy.ThaiApp

Comments


bottom of page