top of page

TTA Group ร่วมสำนักการศึกษา กทม. จัด Buddy School Tour เพื่อป้องกันและยุติการรังแกกันในโรงเรียนและโลกออนไลน์ รร.สุเหร่าทรายกองดินเมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรม “Buddy School Tour” เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขและยุติปัญกาการกลั่นแกล้งรังแก (Bully) ในโรงเรียนและในโลกออนไลน์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  


นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น Buddy Thai ณ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ถนนราษฎร์อุทิศ เขตมีนบุรี โดยมีนางอริศรา รัตนพงษ์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรม Buddy Game เพื่อละลายพฤติกรรมเด็กๆ และยังมีการจัด Talk show ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต โดยได้รับเกียรติจากนายศานนท์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวหริสวรรณ ศิริวงศ์ Managing Director แอปพลิเคชั่น Buddy Thai และนางสาวรัตนาภรณ์  พันธ์พิริยะ รองเลขาธิการสภาเด็กเเละเยาวชนเเห่งประเทศไทยเป็นแขกรับเชิญบนเวที นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ประเด็นเพศศึกษาและยุติความรุนแรง จากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยอีกด้วย


นายศานนท์ ได้กล่าวถึงประเด็นปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งรังแกในปัจจุบันว่า “ทางกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก และต้องการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง ซึ่งแอปพลิเคชั่น Buddy Thai ได้เปิดให้ใช้งานมากว่า 1 ปีแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นแอปพลิเคชั่นที่ดีมาก เพราะเป็นที่ที่เด็กสามารถบอกในเรื่องที่ไม่กล้าบอกได้ ในอนาคตอาจมีการขยายผลโครงการนี้ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง”
________________________________________

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

โทร : 02-0330104

อีเมล : buddythaiapp@gmail.com 

Facebook page : BuddyThai App

IG : BuddyThaiApp

Tiktok : Buddy.ThaiApp

Comments


bottom of page